Botanika fani bo'yicha yillik mavzular ketma-ket keltirilgan bo'lib bosqichma-bosqich o'qib o'rganishni taqazo qiladi.!

! DIQQAT !

Mavzu to'liq o'zlashtirilganidagina keyingi mavzu uchun ruhsat ochiladi.