Asosiy kategoriya

Sinov (апробация) testlari. Blokda 5 ta fan (Ona tili (15), Tarix(15), Matematika(15), Kimyo(30), Biologiya(30)